EUROPLAN-Workshop om den nationale strategi for sjældne sygdomme

Fredag, d. 17. november 2017 blev der afholdt EUROPLAN-workshop om implementering af den nationale strategi for sjældne sygdomme. Workshoppen var arrangeret indenfor det europæiske projekt EUROPLAN, der understøtter EU-landenes arbejde omkring sjældne sygdomme og handicap.

Læs nyhed om workshoppen >>

Læs mere om EUROPLAN >>

Workshoppen var arrangeret af Sjældne Diagnoser samt en styregruppe med repræsentation fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med workshoppen var at gøre status på den nationale strategi fra 2014 og at levere inspiration og indhold til den statusevaluering af strategien, som er under udarbejdelse. Strategiens følgegruppe inddrages også i statusevalueringen, som forventes publiceret i første kvartal 2018. Godt 60 inviterede deltagere var med.

Se programmet for konferencen >>

Læs afrapporteringen fra konferencen >>

Se oplægsholdernes præsentationer samt andre materialer >>