Sjældne Diagnoser 5 Præsentationer fra EUROPLAN-Workshop

Præsentationer fra EUROPLAN-workshop i 2017

Fredag den 17. november 2017 afholdt Sjældne Diagnoser EUROPLAN-workshop om implementering af national strategi for sjældne sygdomme. Her på siden finder du oplægsholdernes præsentationer og andre materialer om de fire temaer, der blev diskuteret i workshoppen.

Læs den nationale strategi for sjældne sygdomme

Læs afrapportering af workshoppen

Indledning

Velkommen til workshop – den europæiske baggrund v. Birthe Byskov Holm, Sjældne Diagnoser

Velkommen til workshop – proces omkring strategien v. Rune Eeg Nordvig, Sundhedsstyrelsen

Tema A: Sektorsamarbejde og koordination

Chair: Direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Præsentationer:

Andre ressourcer:

Tema B: Empowerment

Chair: Afdelingsleder Vibeke Lubanski, IBOS

Præsentationer:

Andre ressourcer:

Tema C: Internationalt samarbejde

Chair: Formand Birthe Byskov Holm, Sjældne Diagnoser

Præsentationer:

Andre ressourcer:

Tema D: Sjældne patienter i sygehusvæsenet

Chair: Enhedschef Janet Samuel, Sundhedsstyrelsen

Præsentationer:

Andre ressourcer: