Sjældne-artikler

På sundhed.dk findes dansksprogede artikler om mere end 300 forskellige sjældne diagnoser. Sjældne-artiklerne er den eneste systematiske information på diagnose-niveau, der findes på dansk.   

Hvad kan man bruge sjældne-artiklerne til?

Sjældne-artiklerne indeholder information om både diagnose, symptomer, behandling og andre lægefaglige oplysninger. Herudover er der links til relevante vidensressourcer på både dansk og engelsk samt til relevante foreninger mv.

Hvis der findes en artikel om din diagnose, så tag den med, når du skal mødes med en fagperson, der måske ikke kender diagnosen – f.eks. din praktiserende læge, socialrådgiver, lærer eller andre.

Hvorfor er der ikke beskrivelser for alle sjældne diagnoser?

Sjældne-artiklerne er et projekt under den nationale strategi for sjældne sygdomme. Foreløbig har ressourcerne rakt til godt 300 artikler. Ambitionen er, at flere skal komme til, efterhånden som der findes ressourcer til det.

Hvem udarbejder sjældne-artiklerne og hvordan opdateres de?

Sjældne-artiklerne er skrevet af og til læger. Derfor er de placeret i Lægehåndbogen på sundhed.dk. Dog kan artiklerne som oftest også læses af patienter og pårørende. Sjældne Diagnoser sidder i en følgegruppe til arbejdet og bidrager til kvalitetssikring af artiklerne med udgangspunkt i patienters og pårørendes behov.

Under hver artikel er der en kommentarboks, hvor man kan skrive direkte til redaktionen af den enkelte artikel, hvis man har bemærkninger.

Er der forskel på sjældne-artikler og diagnosebeskrivelser?

Nej. Tidligere blev beskrivelserne omtalt som diagnosebeskrivelser, der kunne findes hos Socialstyrelsen. Men i dag betegnes de som sjældne-artikler på sundhed.dk.

Sjældne-artikler

Gå til Sjældne-artiklerne

Sjældne-artiklerne (diagnosebeskrivelserne) findes på sundhed.dk