Andre relevante foreninger og netværk

På denne side findes en oversigt over foreninger, som kan være relevante for patienter eller pårørende med sjældne sygdomme/handicap. Nederst på siden er også links til netværk, der kan være gode at kende til. 

Foreninger

Dansk Blindesamfund

En forening, som arbejder for bedre vilkår for blinde og svagtsynede. 

Decibel

Landsforeningen for børn og unge med høretab.

Epilepsiforeningen

Forening for danskere med epilepsi og deres pårørende. Foreningen arbejder med interessevaretagelse og tilbyder også bl.a. rådgivning, kurser mv. 

For Lige Vilkår

For Lige Vilkår

For Lige Vilkår er en landsdækkende organisation på tværs af diagnoser med fokus på vilkårene for forældre til børn med særlige behov grundet kronisk sygdom eller handicap.

Hjernebarnet

En forening for forældre til hjerneskadede børn med fokus på træning af hjerneskadede børn.

Landsforeningen Autisme

Forening for pårørende og mennesker med handicap og autisme. Foreningen har bl.a. rådgivning og kurser.

Landsforeningen LEV

En forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og foreninger. LEV laver interessevaretagelse og yder rådgivning til deres medlemmer. LEV har en række lokalkredse.

Landsforeningen for spædbarnsdød

Foreningen er for alle, der mister et barn – på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller op til barnet er 21 år.

Ligeværd

Ligeværd består af tre organisationer der på hver deres måde arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. 

Lungeforeningen

En patientforening, der arbejder for lungesagen, bl.a. ved at støtte forskning, yde rådgivning og udarbejde informationsmateriale. 

Parasport Danmark

Et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund. DHIF har ca. 400 medlemsklubber, der tilbyder handicap-idræt inden for mere end 30 idrætsgrene. 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Paraplyorganisation for 12 ungdomskredse og -netværk for og af unge med handicap. 

Svært_logo

Svært

En forening for forældre til børn med svære mentale og/eller fysiske handicap.

ULF_logo

ULF – Udviklingshæmmedes LandsForbund

En forening for og af udviklingshæmmede. Ulf laver interessevaretagelse samt en række medlemsarrangementer.

Ældre sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Ældresagen tilbyder bl.a. rådgivning, arrangementer og viden på ældre-området for medlemmer.

Netværk

DHF Ungdomskredsen

En landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund organiserer unge med bevægelseshandicap. Organisationen laver en række arrangementer.

Ungekompasset

En digital platform hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp.

Ventilen

En frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Ventilen har 14 mødesteder rundt om i landet.