Undervisning, job og fritid

Med en sjælden sygdom eller handicap kan der være hjælp at hente, hvis man har brug for det i forbindelse med uddannelse eller arbejde. På denne side finder du links til andre kilder, hvor du kan læse mere om de emner.

CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

En selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet. CABI har fokus på det rummelige arbejdsmarked.

DUKH - den uvildige konsulentordning på handicapområdet

DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har samlet en række relevant information om arbejdsmarkedet.

EMU, Danmarks Undervisningsportal

Her kan du få råd om hjælpemidler, uddannelse og tilgængelighed på uddannelsessteder.

 

Uddannelseskatalog

Oversigt over efterskoler, højskoler og uddannelser for personer med særlige behov udgivet af Foreningsfællesskabet Ligeværd.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning)

Er du under 25 år, kan du få vejledning om ungdoms-uddannelse og fremtidigt erhverv ved din lokale Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Videnscenter om handicap

Indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset bevægelse, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.