Strategi 2021-2025

Sjældne Diagnoser er den danske paraplyorganisation for de sjældne-foreninger, der er medlem hos os. Medlemsforeningerne udgør i fællesskab Sjældne Diagnoser og fastlægger på demokratisk vis mål og retning for arbejdet.

Sjældne Diagnoser er endvidere platform for alle sjældne borgere. Vi fungerer som fælles talerør og interessevaretagere. Og vi har en række tilbud om netværk, information, støtte og rådgivning, som alle sjældne borgere kan benytte sig af.

Denne strategi for Sjældne Diagnoser skal være gældende i de kommende år, frem imod 2025, og udmøntes hvert år i en aktivitetsplan, der vedtages af repræsentantskabet. Sjældne Diagnoser vil skabe grundlag for et værdigt liv for mennesker med sjældne sygdomme med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og betingelser. Respekt, accept og forståelse er de grundlæggende værdier. Dét er vores vision.

Læs hele Sjældne Diagnosers strategi 2021-2025 her