Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose indledte medio september en kampagne for at få indført screening af nyfødte for lungesygdommen Cystisk Fibrose. På den måde kan svære skader hos små børn undgås. Sundhedsstyrelsen udskyder imidlertid at indføre testen.

Cystisk Fibrose er en livstruende, sjælden og arvelig sygdom og patienterne lever med omfattende daglig behandling og begrænsninger i livet. Screeningen kan foretages nemt og billigt gennem den blodprøve, der allerede i dag foretages hos alle nyfødte.

Tidlig diagnose og dermed påbegyndelse af korrekt behandling, er af meget stor betydning. Ud af de ca. 15 børn, der hvert år får konstateret denne sjældne sygdom, opdages halvdelen så sent, at der opstår svære kroniske skader i lungerne samt mistrivsel. Det er skader, som kan undgås, hvis diagnosen stilles hos den nyfødte.

Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose er medlem af Sjældne Diagnoser, som støtter op om foreningens krav om screening. Det gør lægerne på området også. Men Sundhedsstyrelsen tøver – og foreningens kampagne har bl.a. til formål at speede beslutningsprocessen op og at få truffet den rette beslutning: at også Danmark indfører screening af nyfødte for Cystisk Fibrose.

Læs mere på Cystisk Fibroses hjemmeside her >>

Læs også Kristeligt Dagblads omtale her >>