I hele 2021 har sjældne borgere mulighed for at få rådgivning online i Helpline. Tilbuddet er både til den enkelte og til mindre grupper. Formålet med at rådgive online er at kunne vise vej til informationer om sygdomme og støtte de sjældne borgere som oplever negative konsekvenser grundet Corona-situationen. Onlinerådgivningen kommer til at foregå på den virtuelle platform Zoom.

Onlinerådgivning til sjældne borgere
Den individuelle onlinerådgivning er til sjældne borgere som f.eks. føler sig ensomme og har behov for en samtale ansigt til ansigt eller én som har brug for hjælp til at tyde et afslag eller afgørelse fra kommunen og gerne vil dele dokumentet med rådgiver. Vi starter ud med at tilbyde onlinerådgivning tre dage om ugen ved tre af Helplines rådgivere:

  • Mandage ved Betina Boserup
    Betina er frivillig i Helpline og har erfaringsbaseret viden om livet med sjælden sygdom. Professionelt er Betina psykolog og uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske.
  • Tirsdage ved Jette Olesen
    Jette er socialrådgiver og rådgiver om beskæftigelsesmæssige støttemuligheder og om økonomisk og praktisk hjælp til voksne og børn
  • Onsdage ved Kis Holm Laursen
    Kis har erfaringsbaseret viden om livet med sjælden sygdom. Professionelt er Kis ergoterapeut og handicapkonsulent

Se alle Helplines rådgivere her

Onlinerådgivning til grupper
Onlinerådgivningen til grupper tilrettelægges enten ud fra et bestemt tema som f.eks. sociale ydelser, livet med sjælden sygdom etc. eller til en specifik gruppe som f.eks. unge, pårørende, forældre etc. Første grupperådgivning afholdes onsdag d. 10. marts kl. 20 – 21 under temaet: Mit barn på bo-institution, hvor vi sætter fokus på samarbejde og rollefordeling. Der er plads til op til ti deltagere efter først til mølle princippet. Viser det sig, at der er mange flere interesserede, er det muligt at afholde flere seancer med samme tema eller målgruppe. Dette tilrettelægges hen ad vejen og annonceres bl.a. på vores Facebookside. Det er Helplines rådgivere, der forestår rådgivningen med mulighed for inddragelse af nogle af eksperterne fra Helplines ekspertpanel. Der afholdes onlinerådgivning for grupper af 5 – 10 personer hver den anden onsdag i måneden kl. 20 – 21.

Tilmelding
Individuel rådgivning:
Hvis du vil booke tid til en individuel online rådgivning kan du sende en mail til helpline@sjaeldnediagnoser.dk eller ringe på tlf. 33 14 00 10. Oplys gerne hvilken dag og tidspunkt, du foretrækker. Din aftale bliver bekræftet på mail, hvor du også modtager link til mødet samt en guide til at komme godt i gang.

Grupperådgivning: Hvis du vil deltage i den første online grupperådgivning d. 10. marts, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til helpline@sjaeldnediagnoser.dk eller ringe på tlf.: 33 14 00 10. Husk at skrive, at det er grupperådgivningen, du gerne vil tilmeldes. Din tilmelding er modtaget og du har fået plads til rådgivningen, når du får svar fra Helpline.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os – det kan ske på helpline@sjaeldnediagnoser.dk. Telefonerne i Helpline er åbne mandag – torsdag kl. 10 – 14, dog til kl. 17 hver onsdag og helt til kl. 20 den sidste onsdag i hver måned.

Hvad vil det sige at mødes online?
Onlinerådgivningen betyder at man kan se rådgiveren og de øvrige deltagere hvis man deltager i en gruppe-rådgivningen. Man deltager hjemmefra via sin egen computer, tablet eller smartphone.

Rådgiverne hjælper med teknikken, så det fungerer godt i ”begge ender”. Rådgivningen tager ca. én time.

 

Indsatsen finansieres af en ekstraordinær bevilling fra Sundheds- og ældreministeriet givet gennem Danske Patienter.