Europlan konference om den nationale strategi for sjældne sygdomme

Fredag, d. 23. januar 2015 blev der afholdt EUROPLAN-konference om den nationale strategi for sjældne sygdomme.

Konferencen var arrangeret indenfor det europæiske projekt EUROPLAN, der understøtter EU-landenes arbejde omkring sjældne sygdomme og handicap.

Læs mere om EUROPLAN

Konferencen var arrangeret af Sjældne Diagnoser samt en styregruppe med repræsentation fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, læger fra Centre for Sjældne Sygdomme m.fl.

Læs mere om konferencen og styregruppen

Konferencens formål var at gøre status på den danske sjældne-indsats og at rette blikket fremad.

Læs programmet for konferencen

Konferencens deltagere var direkte inviteret af Sjældne Diagnoser og styregruppen. I alt deltog Ca. 150 fagpersoner fra sundhedsfaglige og socialfaglige miljøer samt politiske beslutningstagere, myndighedspersoner, patientrepræsentanter og andre centrale nationale og europæiske aktører.

Læs afrapporteringen fra konferencen

Se oplægsholdernes præsentationer