Sjældne Diagnoser 5 National strategi for sjældne sygdomme 5 Workshop ERN og Empowerment 2020

Workshop om ERN og empowerment 2020

Materiale fra workshop om European Reference Networks

Præsentationer:

Andet materiale:

Materiale fra workshop om Empowerment

Præsentationer:

Andet materiale: