På tværs af diagnoser, geografi og rum – repræsentantskabsmøde november 2020