På tværs af diagnoser, geografi og rum – repræsentantskabsmøde november 2020

Det halvårlige repræsentantskabsmøde fandt sted som en blanding mellem ”et siddende møde” og online deltagelse. To nye foreninger blev optaget i fællesskabet og der blev udvekslet erfaringer og delt viden til glæde og gavn. Men den uformelle og vigtige del af samværet havde trangere kår end vanligt. I alt mere end 60 deltagere fra 35 medlemsforeninger, to nye foreninger og … Læs resten af På tværs af diagnoser, geografi og rum – repræsentantskabsmøde november 2020